Gedragscode av DES

Gedragscode av DES

AV Des is een vereniging waarin vrijwilligers de gang van zaken behartigen. Het bestuur vindt het belangrijk dat de vrijwilligers de taken met plezier en veilig kunnen uitvoeren. De wijze waarop men met elkaar omgaat, is hierbij doorslaggevend. Om een prettige samenwerking met elkaar in de vereniging te waarborgen heeft AV Des een gedragscode opgesteld. Alle leden en vrijwilligers van de club dienen zich hieraan te houden. Hiermee bestrijden en voorkomen we agressie, racisme, discriminatie en intimidatie. Met een duidelijk gestelde gedragscode weet eenieder waar hij of zij aan moet houden en waar men andere leden op aan mag spreken. Respect, integriteit en loyaliteit zijn hierbij de sleutelwoorden.

Discriminatie

Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond ook, is niet toegestaan.

Intimidatie

Schelden, discriminerende taal uiten of met grote stemverheffing spreken, is verboden. Ook lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen. Verder is handtastelijkheid verboden, evenals het lastig vallen. In dat verband kan gedacht worden aan het voortdurend telefoneren, of het bovenmatig sturen van sms’jes of e-mails.

Seksuele intimidatie

Elke ongewenste seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat door degene(n), die hiermee wordt/worden geconfronteerd als ongewenst en onplezierig wordt ervaring, is verboden.

Jeugdtrainingen

Tijdens de trainingen van de jeugd atletiek komt het voor dat kinderen niet gehoorzamen aan de trainers. Dit belemmert de trainers; brengt een negatieve sfeer in de groep.
Denk dan aan niet gehoorzamen, belemmeren voortgang training, omgooien parcours etc.
Voor zulke situaties situaties gelden de volgende regels;
Trainer spreekt het betreffende kind aan op zijn gedrag en geeft een gele kaart. Het kind wordt uit de training gestuurd en moet binnen gaan zitten. Aan het einde van de training gaan de trainers met de ouder van het kind in gesprek. De volgende training is het kind gewoon weer welkom bij DES. Een tweede gele kaart bij een volgende training, betekent rood en dat heeft tot gevolg dat het kind twee maanden thuisblijft van de training (daarna kan hij/zij weer terugkomen).

Vertrouwenspersoon

Met vragen over ongewenste omgangsvormen kun je terecht bij onze vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon wordt vermeld op de website en op posters in het DEShonk.